Duben 2008

Sarah Michelle Gellar

30. dubna 2008 v 14:03 | Princezna |  Karikatury, kresby, malby
NEKOPÍROVAT (ani pod podmínkou uvedení zdroje!) ...DĚKUJI!
TOPlist

9. série Čarodějek?!

29. dubna 2008 v 12:07 | Princezna |  Čarodějky
Jak už jsem se zmínila, tak proběhly a probíhají spekulace o deváté sérii seriálu Čarodějek. Na nějakých amerických stránkách jsem četla, že se opravdu točí a hl. postavami budou děti čarodějek. Našla jsem i video.. Tak se mrkněte..
TOPlist

Poušť

26. dubna 2008 v 20:53 | Princezna
Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody. Jedním z charakteristických rysů je nedostatek vegetace. Klasickým příkladem pouště je Sahara. Ve světě rozeznáváme čtyři základní druhy pouští:
 • hamada - skalná poušť
 • reg - kamenitá poušť
 • serir - štěrkovitá poušť
 • erg - písečná poušť
Z rostlin můžeme na poušti nalézt maximálně kaktusy a další sukulenty. Ve dne je na poušti až 60°C, v noci následuje prudké ochlazení až pod 0°C. Pouštní zvířata jsou uzpůsobena aaklimatizována. Patří zde hadi, brouci, ještěrky, štíři...přežije zde také velbloud, fenek aj.
Světové pouště:
 • Sahara
 • Arabská poušť
 • poušť Gobi
 • Velká písečná poušť
 • Kalahari
Doufám, že jsem trochu pomohla.. :-)
TOPlist

Kondicionál III

24. dubna 2008 v 11:45 | Princezna
III. Conditional
 • vyjadřuje nereálné věci do budoucna
 • Kdybych..., tak bych...
 • IF + minulý čas - would/could
Příklad:
Kdybych měl peníze, šel bych nakupovat.
= If I had money, I would go shopping.
Cvičné věty:
 • Co by sis koupil, kdybys vyhrál v loterii? (What would you buy, if you won a lottery?)
 • Kdybych měl tři domy, jeden bych ti dal. (If I had three houses, I would give you one.)
 • Kdybych měla peníze, byla bych šťastná. (If I had money, I would be happy.)
 • Kdybych měl více času, studoval bych angličtinu každý den. (If I had more time, I would study English every day!)
 • Kdybych měl žízeň, dal bych si pivo. (If I were thirsty, I would take a beer.)
TOPlist

Kondicionál II

24. dubna 2008 v 11:39 | Princezna
II. Conditional
 • vyjadřuje pravděpodobné situace do budoucna
 • nesmí se zaměňovat za WHEN
 • IF + přítomný čas - will
Příklad:
Když budu mít peníze, půjdu nakupovat.
= If I have money, I'll go shopping.
Cvičné věty:
 • Jestliže půjdu nakupovat, koupím to. (If I go to shopp, I'll buy it.)
 • Jestliže půjdu do Afriky, budu mít zajímavý život. (If I go to Africa, I'll have got an interesting live.)
 • Jestli to neudělláš hned, bude naštvaný! (If you don't do it now, he will be angry.)
 • Co budeš dělat, když nepřijdu? (What will you do, if I don't came?)
 • Jestli budu mít žízeň, dám si pivo. (If I am thirsty, I'll take a beer.)
TOPlist

Kondicionál I

24. dubna 2008 v 11:33 | Princezna
I. Conditional
 • vyjadřuje akce, které se stávají vždycky
 • slovíčko IF můžeme nahradit za WHEN
 • IF + přítomný čas - přítomný čas
Příklad:
Když mám peníze, jdu nakupovat.
= If I have money, I go shopping.
Cvičné věty:
 • Co děláš, když potřebuješ peníze? (What do you do, if you need money?)
 • Když zaspím, otec mě vezme do školy autem. (If I oversleep, my father takes me by car.)
 • Když nechci vidět nikoho, jdu na procházku. (If I not want see anyone, I go to walk.)
 • Jestliže mám žízeň, piju pivo. (If I am thirsty, I drink a beer.)
TOPlist

Co je to DPH

24. dubna 2008 v 11:23 | Princezna
DPH je:
 • daň z přidané hodnoty
 • nepřímá daň
 • základní 19%, snížená 9%
Daň z přidané hodnoty je nepřímá daň. To znamená, že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku a služeb. Plátcem daně se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plnění v rámci své podnikatelské činnosti. Plátci daně se registrují u finančnío úřadu a jejich registrace může být:
 • povinná - pokud obrat přesáhl stanovenou výši
 • dobrovolná - na základě vlastní žádosti (důvodem je nákup a prodej od plátců DPH)
Sazba DPH může být:
 • základní 19%
 • snížená 9%
Pro účtování DPH je vyčleněn účet 343 = Daň z přidané hodnoty.
TOPlist

Přítel či kamarád?

23. dubna 2008 v 11:47 | Princezna |  České citáty
Když Tě navštíví kamarád, chová se jako host, ale opravdový přítel otevře ledničku a obslouží se....

Kamarád Tě nikdy neviděl plakat, ale příteli se chvějí ramena, když vidí Tvé slzy....

Kamarád nezná jména Tvých rodičů, ale přítel má jejich telefon, čísla i adresy ve svém notýsku.....

Kamarád přinese lahvinku vína na Tvé narozeniny, ale přítel přijde dříve a zeptá se , s čím Ti může pomoci a po skončení oslav zůstane, aby Ti pomohl s úklidem...

Kamarád nesnáší, když mu voláš ,jestliže už šel spát, ale přítel se ptá, proč jsi mu tak dlouho nezavolal....

Kamarád si s Tebou rád pokecá, ale přítel Tě vyslechne, když máš romantickou lásku i problémy...

Kamarád si myslí, že přátelství skončilo jestliže jste se pohádali, ale přítel Ti po hádce zavolá....

Kamarád si myslí, že jsi tady vždy jen pro něho,ale přítel je zde pořád pro Tebe....

Kamarád si tento vzkaz přečte a zapomene na něj, ale přítel ho předá svému dalšímu přítele a při předání si na tebe vzpomene... v dobrém!
TOPlist

Jak si zajímavě zavázat tkaničky?

22. dubna 2008 v 17:56 | Princezna |  Ostatní
Na jednou blogísku (ZDROJ) jsem našla supr obrázky, jak si zajímavě zavázat tkaničky. Obrázky jsou dobře nakreslené, takže to jde. Příjemnou zábavu!
TOPlist

Matematická hádanka

22. dubna 2008 v 17:45 | Princezna
Tři muži přišli do hotelu. Recepční uvedl, že pokoj stojí 30 Euro. Každý z mužů zaplatil 10 Eur. Všichni odešli na pokoj. Po chvíli recepční zjistil, že cena pokoje je nižší a činí 25 Eur. Vzal tedy 5 Eur a poslal poslíčka, aby je vrátil. Ten však nevěděl, jak má rozdělit 5 Eur na tři stejné díly, a proto každému z mužů vrátil jen 1 Euro a 2 Eura si nechal.
Z toho plyne, že každý z mužů nakonec zaplatil 9 Eur... To je dohromady 27 Eur... Poslíček má v kapce 2 Eura. Ale to je dohromady 29 Eur. Tak kde je to jedno Euro?
Tato hádanka mi vrtá už delší dobu hlavou... Jestli někdo víte jak na to, zkuste to! Pěkný den!
TOPlist

O člověku

13. dubna 2008 v 17:34 | Princezna |  Anglické citáty
I can be only myself. Sorry, if that's hell for you! (Mohu být jen sám sebou. Promiň, jestli je to pro tebe peklo.)
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. (Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů)
Many people dream of success. To me, success can only be achieved through repeated failure and introspection. (Mnoho lidí sní o úspěchu. Podle mne může být úspěchu dosaženo jen přes opakované neúspěchy a poučení se z nich.)
Remember, that every good friend was once a stranger. (Pamatuj, že každý dobrý přítel byl jednou cizinec.)
If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten. (Pokud děláš, co jsi vždy dělal, dostaneš co jsi vždy dostal.)
Wish I could be a better person. (Přál bych si být lepší osobou.)
That you know my name doesn't mean that you know me. (To, že znáš mé jméno neznamená, že znáš mě.
Where can you run to escape from yourself? (Kam můžeš běžet, abys utekl před sebou?)
Just because I don't care doesn't mean that I don't uderstand. (To, že mě to nezajímá neznamená, že tomu nerozumím.)
I hurt myself so you can't. (Zranila jsem sama sebe, takže ty už nemůžeš.)
Sorry, I cant't be perfect. (Promiň, nemůžu být perfektní.)
The most important thing in communication is to hear what isn't being said. (To nejdůležitější v komunikaci je slyšet i to, co nebylo řečeno nahlas.)
TOPlist

Aly and Aj - Potential Breakup Song

13. dubna 2008 v 11:45 | Princezna |  ♪ Hudba ♪
Aly and Aj - Potential Breakup Song

It took too long, it took too long, it took too long
For you to call back
And normally I would just forget that
Except for the fact it was my birthday
My stupid birthday
played along, I played along, I played along
Rolled right off my back
But obviously my armor was cracked
What kind of a boyfriend would forget that
Who would forget that

The type of guy who doesn't see
What he has until she leaves
Don't let me go
'Cuz without me you know you're lost
Wise up now or pay the cost
Soon you will know

You're not livin' - 'til you're livin'
Livin' with me
You're not winnin' - 'til you're winnin'
Winnin' me
You're not gettin' - 'til you're gettin'
Gettin' me
You're not livin' - 'til you're livin'
Livin' for me

This is the potential breakup song
Our album needs just one
Oh baby please, please tell me

We got along, we got along, we got along
Until you did that
Now all I want is just my stuff back
Do you get that
Let me repeat that
I want my stuff back

You can send it in a box
I don't care just drop it off
I won't be home
'Cuz without me you know your lost
Minus you I'm better off
Soon you will know

You can try, you can try
You know I know it'd be a lie
Without me you're gonna die
So you better think clearly clearly
Before you nearly nearly
Bust up the situation that you're gonna miss dearly dearly
Come on

This is the potential breakup song
Our album needs just one
Oh baby please, please tell me
This is the potential makeup song
Please just admit you're wrong
Which will it be, which will it be?
TOPlist

Seal - Kiss From A Rose

13. dubna 2008 v 11:42 | Princezna |  ♪ Hudba ♪
Seal - Kiss From A Rose

There used to be a greying tower alone on the sea.
You became the light on the dark side of me.
Love remained a drug that's the high and not the pill.
But did you know,
That when it snows,
My eyes become large and
The light that you shine can be seen.
Baby,
I compare you to a kiss from a rose on the grey.
Ooh,
The more I get of you,
Stranger it feels, yeah.
And now that your rose is in bloom.
A light hits the gloom on the grey.
There is so much a man can tell you,
So much he can say.
You remain,
My power, my pleasure, my pain, baby
To me you're like a growing addiction that I can't deny.
Won't you tell me is that healthy, baby?
But did you know,
That when it snows,
My eyes become large and the light that you shine can be seen.
Baby,
I compare you to a kiss from a rose on the grey.
Ooh, the more I get of you
Stranger it feels, yeah
Now that your rose is in bloom.
A light hits the gloom on the grey,
I've been kissed by a rose on the grave,
I've been kissed by a rose
I've been kissed by a rose on the grave,
...And if I should fall along the way
I've been kissed by a rose
...been kissed by a rose on the grave.
There is so much a man can tell you,
So much he can say.
You remain
My power, my pleasure, my pain.
To me you're like a growing addiction that I can't deny, yeah
Won't you tell me is that healthy, baby.
But did you know,
That when it snows,
My eyes become large and the light that you shine can be seen.
Baby,
I compare you to a kiss from a rose on the grey.
Ooh, the more I get of you
Stranger it feels, yeah
Now that your rose is in bloom,
A light hits the gloom on the grey.
Yes I compare you to a kiss from a rose on the grey
Ooh, the more I get of you
Stranger it feels, yeah
And now that your rose is in bloom
A light hits the gloom on the grey
Now that your rose is in bloom,
A light hits the gloom on the grey.
TOPlist

Anastacia a s.Oliver

12. dubna 2008 v 23:46 | Princezna |  Anastacia
Nemusím komentovat..
TOPlist

Anastacia s brýlemi

12. dubna 2008 v 23:27 | Princezna |  Anastacia
TOPlist

Anastacia - životopis

12. dubna 2008 v 23:03 | Princezna |  Anastacia
Anastacia Lyn Newton (rozená Newkirk) (*17. září 1973 v Chicagu, Illinois) je americká popová zpěvačka, textařka, která prodala po celém světě více než 34 milionů desek. Fanouškům se vryla do paměti svým zvučným chraplavým hlasem.
Anastacia Newkirk se narodila broadwayské herečce a otci, který zpíval na východním pobřeží USA. Není se tedy čemu divit, že své nadání a touhu být umělcem má v krvi. Zpěvačka o sobě tvrdí, že v mládí nechtěla být zpěvačkou, ale jinak to asi dopadnou nemohlo.
Ve čtrnácti letech se její rodiče rozvedli a ona se s matkou přestěhovala do rodného města Manhattnu. Zde navštěvovala dětskou odbornou školu. V tu dobu jí lékařiá zjistili že trpí Crohnovou chorobou, což je zánětlivé onemocnění imunitního původu v oblasti tenkého střeva.
První náznaky umělecké kariéry nastaly, když spolu se svou sestrou začala tancovat v několika místních klubech. Toto tancování ve "freestyle" ovlivnilo její budoucí hudební styl. Její láska k "house" a podobným rytmickým stylům ji přivedla jako tanečnici do "Club MTV". Chvíli pracovala jako recepční v jednom losangeleském hair studiu a krátce byla nezaměstnaná. Přesto se snažila všechnu svou energii směřovat k hudbě.
Její časté tancování v klubech zaujalo jednoho producenta, který se jí zeptal, jestli také umí zpívat. To se událo v roce 1998, když ji manažer pomohl vystoupit v pořadu The Cut. další show MTV, kde se objevila, ale tato jí změnila život. V této show bylo 160 soutěžících a Anastacia se probojovala do první desítky. Přestože nevyhrála, zapůsobila na mnoho umělců. Jedním z nich byl Michael Jackson, se kterým se seznámila. Po schůzce s pracovníky několika vydavatelství podepsala smlouvu s firmou Epic Records. Známost s Michaelem Jacksonem neskončila a Anastacia vystupovala společně s Michaelem Jacksonem na mnoha ceremoniálech předávání hudebních cen. Po čase ji slavný zpěvák dokonce přizval na historický koncert United We Stand ve Washingtonu D.C., kde společně ještě s Faith Evans, Mariah Carey a N´Sync zazpívali skladbu What More Can I Give.
Zanedlouho po podepsané smlouvě Anastacia vydává své debutové album "Not That Kind"(13.6.2000), které uvedla singlem "I'm Outta Love". Její výrazný hlas s velkým rozsahem, který je velmi ojedinělý pro bílou ženu, si získal jak posluchače, tak i hudební kritiky. Okamžitě dobyla Evropu a díky zlatým, platinovým a multiplatinovým prodejům debutového alba ve více než dvanácti zemích byla brzy označována za mezinárodní hvězdu první velikosti.
Za svůj výkon získala ocenění Best New Artist na World Music Awards 2001 a nominaci ve stejné kategorii na MTV Europe Music Awards.
Druhém album "Freak of Nature" se natáčelo v Sony Music Studios v New York City. Stejně jako u debutu se při jeho natáčení Anastacia sešla s producentem Rickem Wakem.
Po albu "Anastacia" z roku 2004 přichází ke konci následujícího roku Best Of album, nazvané Pieces Of A Dream. Jednou ze 3 novinek na desce byla píseň Everything Burns, kterou Anastacia nazpívala i s ex-členem skupiny Evanescence Benem Moodym. Velkému ohlasu se těšil i duet I Belong to You, kde zpěvačka pro změnu zpívá s italském zpěvákem Erosem Ramazzottim.
Od té doby si dala Anastacia na delší dobu pauzu a začala se věnovat módě. Dala se dohromady s S. Oliverem. Jejich spolupráce ale koncem července končí. Informovalo o tom samotné vedení společnosti S. Oliver. Po dvou letech společného snažení se Anastacia naštěstí rozhodla, že přišel čas zase se věnovat muzice. Nové album by tedy mělo vyjít koncem roku 2008... doufejme, že to stihnou!
PS: Anastacia má na zádech vytetovaný egyptský symbol věčného života obklopený sluncem.
TOPlist

Prvních pár fotek k filmu Harry Potter 6!

12. dubna 2008 v 22:40 | Princezna |  Harry Potter a HP PORADNA
Na internetu jsem našla první fotky vztahující se nějakým způsobem k novému
filmu Harry Potter a Princ dvojí krve...můžete se kouknout!
PS: Do komentářů mi napište, jak se těšíte na film!
TOPlist